ชื่อ - นามสกุล :นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :119 หมู่ 1 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
Telephone :056-757018
Email :