หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2563


 

2020 © Nogo All Rights Reserved.