หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมและคณะครู ร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19)

2020 © Nogo All Rights Reserved.