หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

Home

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562

         โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียนซึ่งตรงกับที่ 17 มกราคม ของทุกปี และเป็นวันเกียรติยศ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความสามารถ และทำคุณงามความดีให้กับโรงเรียนในปีที่ผ่านมา โดยมี นายสุรชัย  ไทยวัฒนาตระกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานในพิธี และนายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณอาคารกิ่งพิกุล โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติม

2020 © Nogo All Rights Reserved.