หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

Home

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้มีความเข้มแข็งเข้าใจบทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตย 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม อัลบั้มเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

2020 © Nogo All Rights Reserved.