การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

  • การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี้
  • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี้
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิกที่นี้
  • กาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป) และประเภทวิชาชีพเฉพาะ คลิกที่นี้
  •  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี้