การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

  • การทดลองกฎิบัติหน้าที่ราชการ คลิกที่นี้
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีตำแหน่ง คลิกที่นี้
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คลิกที่นี้