ติดต่อเรา

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

119 หมู่ที่ 1 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

Phone

056-757018

E-Mail

E-mail : wppkschook@wppk.ac.th