ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

          โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ขอประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทำงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ หรือค้นหางานที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน “
เว็บไซต์ไทยมีงานทำ
คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งาน https://drive.google.com/…/1tHXDImhPUN8iw6ehjpH…/view
คู่มือลงทะเบียน Digital ID